29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ ODWOŁANY!

 

 

Szanowni Państwo,

Teatr to spotkanie aktora z widzem. Twarzą w twarz. Żadne środki techniczne tego nie zapewnią. Spektakl online zawsze pozostanie tylko substytutem tej szczególnej relacji.

Przez dekady swego istnienia Międzynarodowy Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej gromadził pod Beskidami artystów z całego świata, prezentując najlepsze, najciekawsze przedstawienia teatru lalek. Podczas tegorocznej 29. edycji naszego festiwalu planowaliśmy gościć niezwykłe spektakle z całej Europy. Jednak w obliczu pandemii, która nie ustępuje i nie odpuszcza szczególnie naszemu regionowi, nie możemy usprawiedliwić ryzyka związanego ze zorganizowania festiwalu pragnieniem obcowania ze sztuką najwyższych lotów. Bezpieczeństwo nas wszystkich – zarówno widzów, jak i artystów – jest najważniejsze!

Podjęta w marcu br. decyzja o organizacji festiwalu w późniejszym – jesiennym – terminie, nie znajduje uzasadnienia. Jeśli nawet restrykcje nie są tak surowe, jak miesiąc temu, to dane spływające do nas każdego dnia z Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) nie świadczą o poprawie sytuacji epidemiologicznej. Zastanawialiśmy się, czy festiwal może przyjąć inną formę, wykorzystującą  najnowsze technologie, ale doszliśmy do wniosku, że ucierpiałaby na tym zarówno istota, jak i jakość Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Dlatego też – z ciężkim sercem – zadecydowaliśmy, że 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w maju 2022 roku.

 

Do zobaczenia w Bielsku-Białej za dwa lata.

 

 


 

 

THE 29th INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPETRY ART IS CANCELED

 

 

Dear Sir and Madam,

The essence of theater is in a meeting between an actor and a spectator – face to face. There are no technical means to make it possible over distance. An online version is a bare substitute for this unique relationship.

For several decades, the International Festival of Puppetry Art in Bielsko-Biała has been gathering artists from around the world near the Beskidy Mountains. They presented the best, most entertaining shows of puppetry theater. This year, during the 29th International Festival of Puppetry Art, we invited a selection of excellent shows from different corners of Europe.

Unfortunately, due to the pandemic that is still troubling our world and persisting in our region, we cannot risk organizing our festival, endangering participants, and justifying it with our need to commune with art. Safety is the most important thing.

We must withdraw our decision regarding the postponement of the festival until autumn because it is no longer reasonable. Lockdown has ended. Restriction has been lifted. Nonetheless the information we get every day is not optimistic. Unfortunately, the number of infected is not dropping. Therefore, we considered other forms of the festival, with technological resources at our disposal. However, we concluded that the core and quality of the International Festival of Puppetry Art would be lost.

That way, with the most profound sorrow, we decided that the 29th International Festival of Puppetry Art will take place in May 2022.

 

We hope that we will meet in two years in Bielsko-Biała.